Východočeská galerii v Pardubicích připravila pro zájemce výstavu nazvanou Vzkříšení obrazů: Křížová cesta na Orlici. Unikátní soubor restaurovaných obrazů Johanna Wenzela Bergla z letohradského kostela Nanebevzetí Panny Marie na Orlici vytvořených před rokem 1759 je vystaven v budově galerie na pardubickém zámku 3.

Poprvé také organizátoři zájemcům nabídnou pohled na záchranu uměleckých děl a přiblíží i restaurátorské postupy.

Stěžejní práce

Výstava představuje unikátní Křížovou cestu, která je součástí inventáře kostela na Orlici, dnes místní části města Letohrad. Jde o památku, která byla doposud opomíjena, ač její význam přesahuje rámec celého regionu. Autorem obrazů je uznávaný vídeňský malíř, rodák ze Dvora Králové nad Labem, Johann Wenzel Bergl. Soubor obrazů z Orlice patří mezi tři jeho stěžejní práce se stejnou tématikou, které vytvořil pro rodné východní Čechy a ukazuje nám tohoto tvůrce v dosud neprávem opomíjené roli autora závěsných obrazů, ojedinělých svou expresivitou a nadčasovostí. „Instalaci proto ve Východočeské galerii v Pardubicích doplňují reprezentativní ukázky ze souborů vytvořených pro Dvůr Králové nad Labem a Opočno i cenné exponáty ze sbírek Východočeského muzea v Pardubicích,” uvedl ředitel pardubického Národního památkového ústavu Ladislav Kryl.

„Základem expozice je ucelený soubor všech 14 obrazů „Zastavení“. Obrazy byly z důvodu zcela katastrofálního stavu před několika lety svěšeny ze stěn kostela a uloženy v depozitáři. Jejich stav, byl hlavním důvodem nedestruktivního restaurátorského průzkumu, který provedli restaurátoři, akademičtí malíři Šárka a Petr Bergerovi v roce 2010 v rámci grantu Pardubického kraje. Byl to první krok, vedoucí snad k úplné rehabilitaci tohoto významného cyklu,” doplnil Kryl.

Výstavu ještě doplňuje ojedinělý analytický pohled na práci restaurátorů, s možností srovnání poškozených děl od zcela netknutého obrazu v původním stavu, přes dnes stabilizovaná plátna až po restaurovaný obraz VIII. zastavení. Stejně jako dokumentace jejich práce. Přes všechny negativní okolnosti, bránící dodnes vnímání pravých hodnot malby, je více než zřejmé, že orlická Křížová cesta je uceleným souborem mimořádně kvalitních obrazů, který se vymyká nejen východočeské produkci, ale snese srovnání i s těmi nejvýznamnějšími díly pozdního baroka v českých zemích.

Slovo restaurátorů

„Díky této výstavě má laická i odborná veřejnost vůbec poprvé možnost srovnání malby ze všech tří křížových cest, které Bergl pro rodné Východní Čechy namaloval. I když orlický soubor jako celek na svou plnou rehabilitaci ještě čeká, již nyní je zřejmé, jak významné místo v tvorbě Johanna Wenzela Bergla zaujímá,” sdělili restaurátoři Šárka a Petr Bergerovi.