„Lenka Reinerová se narodila v roce 1916 v Praze. Pro svůj židovský původ a politickou orientaci musela v roce 1939 opustit svou rodnou zemi. Přes Francii a Maroko se dostala do Mexika a do Prahy se vrátila až v roce 1948. Krátce působila i v zahraničním vysílání tehdejšího Československého rozhlasu. Zažila věznění v době procesů i publikační zákazy po sovětské okupaci. Do povědomí českých čtenářů se vrátila až v devadesátých letech,“ řekl dramaturg Divadla 29 Zdeněk Závodný na adresu autorky, která byla vyznamenána zlatou medailí Goethe-Institutu Inter Nationes. „Je rovněž držitelkou Velkého kříže za zásluhy Spolkové republiky Německo. Zasazuje se též o založení Muzea literatury německého jazyka v Praze,“ dodal dramaturg.