Herci Petra Tenorová a Martin Mejzlík v pondělí provedli diváky Východočeského divadla vývojem hudby od jednoduchých přírodních zvuků až k melodiím konce 16. století. Dobrodružná cesta hudebními dějinami v představení Tisíce let hudby aneb Od pravěku k renesanci se uskutečnila na Malé scéně ve dvoře jako součást doprovodného programu Grand Festivalu smíchu.

„Vedle řady hudebních ukázek a nápěvků byly v inscenaci použity úryvky poezie, vždy příznačné pro danou dobu, o které se hovoří. Zazněla tak například ukázka z Písně písní, z tvorby řecké básnířky Sapfó, italského renesančního básníka Torquata Tassa, samozřejmě také poezie lidová. V období renesance nemůže nezaznít i citace ze Shakespeara, konkrétně část slavné balkónové scény z Romea a Julie,“ uvedl dramaturg Východočeského divadla Zdeněk Janál.
Začlenění do historického kontextu bylo znázorněno nejen prostřednictvím dobových textů, ale také dalšími scénickými prostředky.

Zábavnější forma než memorování

Divadlo tak vymyslelo alternativní, zábavnější interaktivní způsob, jak seznámit školáky se základními milníky ve vývoji hudby. Prostřednictvím divadelního představení je to pro všechny zajímavější, než může být jen školní memorování.

Diváci nahlédli do pravěku, navštívili orientální kraje a významné historické epochy. Od kultury pravěkého člověka přes starověk se dostali k antice, následně do středověku, kde si prošli podrobněji hudbu liturgickou i lidovou a exkurzi zakončili až na sklonku renesance.

„Průvodce doplnilo trio hudebníků složené ze členů Komorní filharmonie Pardubice – Marie Čapské, Radka Pokorného a Martiny Čechové, kteří hráli vybrané hudební ukázky živě. Martina Čechová v inscenaci nejen hraje, ale je také její režisérkou a autorkou námětu a scénáře,“ dodal Janál.

(svp)