Filmový příběh se odehrává v prvních letech druhé světové války. Hlavní hrdina Emil Vrbata (Marek Daniel) je rozhlasový reportér a jeho žena Hana (Jana Plodková) je vycházející hvězdou stříbrného plátna. Její slibně se rozvíjející kariéru však zastaví vznik Protektorátu Čechy a Morava. Hana je totiž židovského původu… Emil se zatím stává hlasem německé propagandy v Československém rozhlase.

„S režisérem Markem Najbrtem se znám asi deset let, takže se mi s ním pracovalo opravdu dobře. Po prvním týdnu natáčení jsem měl neustále pocit, že mi to moc nejde a pořád jsem režisérovi volal, abych se od něj dozvěděl, co si o mém výkonu myslí. Až později jsem pochopil, že to bylo v pořádku,“ pravil představitel titulní role Marek Daniel.

Zatímco o obsazení hlavní mužské role měl režisér Najbrt určité pochybnosti, roli Hany chtěl již od začátku svěřit Janě Plodkové.
„Jedním z důvodů, proč jsem úlohu Hany dostala, bylo, že si režisér myslí, že mám dikci hereček ze 40. let. Ale jinak po nás ve filmu chtěl spíše civilní herecký projev,“ vysvětlila Jana Plodková.

„Postava Hany mě hned zaujala – není to totiž zbabělec a snaží se neustále utíkat ze svého domácího vězení. Rozhodně to není plochá postava a mě osobně se líbilo, že je to až taková anarchistka,“ doplnila mladá herečka.

A jak se herci na film, o kterém režisér Marek Najbrt říká, že je vlastně současným filmem z minulosti, připravovali? „Jako přípravu na roli jsem se snažil získat nějaké poznatky o té době z literatury a rovněž jsem poslouchal tehdejší rozhlasové nahrávky, abych věděl, jak vlastně rozhlasové vysílání ve 40. letech vypadalo,“ přiblížil práci na filmu Marek Daniel.

„Já jsem měla velmi ráda nedělní pořady pro pamětníky, a když jsem si při přípravě na natáčení některé pouštěla, tak jsem opět zjistila, že jsou mi hodně blízké. V mládí jsem obdivovala hlavně Věru Ferbasovou a samozřejmě Oldřicha Nového,“ podotkla Jana Plodková.

LUKÁŠ DUBSKÝ