Odborná porota vybírá vítěze v jednotlivých kategoriích. Jsou jimi obnova památky, restaurování, objev, nález roku, prezentace hodnot a záchrana památky. Veřejnost však může podpořit některý z návrhů na cenu bez ohledu na soutěžní kategorii.

„V loňském roce putovalo toto ocenění do Poličky. Veřejnost ocenila příkladné restaurování morového sloupu a v online hlasování se všichni ostatní kandidáti umístili až daleko za touto památkou. Věříme, že i letos zůstane tato cena v Pardubickém kraji,“ uvedla mluvčí Národního památkového ústavu (NPÚ) v Pardubicích Jana Řehounková.

Nominace pro Muzeum barokních soch

Ze všech památkářských počinů v Pardubickém kraji bylo nominováno chrudimské Muzeum barokních soch. Památkáři oceňují, že muzeum od svého založení v roce 2011 usiluje o záchranu sochařských památek v regionu a jejich prezentaci veřejnosti. V loňském roce do expozice včlenilo dosud neznámou, restaurovanou sochu sv. Jana Evangelisty. Dále byla za kraj nominována obnova kaple v Zadním Arnoštově a průzkum a restaurování maleb v jejím interiéru.

Na webu NPÚ najdou hlasující informace o tom, co všechno se v loňském roce povedlo objevit, zachránit, obnovit nebo prezentovat a kdo se o to zasloužil. Hlasovat lze do 15. srpna, a to pouze pro jednoho z navržených. Slavnostní vyhlášení se pak uskuteční v říjnu v pantheonu Národního muzea v Praze.

Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro s podtitulem Společenské ocenění příkladů dobré praxe vyhlašuje a uděluje NPÚ od roku 2014 ve snaze zhodnotit a vyzdvihnout, co se v oblasti památkové péče podařilo, a ocenit ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.