Pod vedením dirigenta Marka Ivanoviće večery zahájí skladba Attica skladatele Frederica Rzewskiho, jíž svůj hlas propůjčí Martin Kudrna. Zazní také Symfonie č. 3 Es dur Eroica Ludwiga van Beethovena nebo Rapsódie-koncert pro violu a orchestr Bohuslava Martinů. „V Rapsódii zazní úchvatná kantiléna violy,“ sděluje dramaturg orchestru Bohuslav Vítek. Na ni zahraje sólistka Kristina Fialová. Koncerty se uskuteční 8. a 10. října vždy od 19:30 hodin v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích.

(dps)