V Sukově síni Domu hudby se v úterý a ve středu konal slavnostní koncert k třicátému výročí založení pardubické konzervatoře.
Na úvod úterního koncertu připomněl historii školy její současný ředitel Jaromír Hönig. Zdůraznil, že si poměrně rychle získala v celé České republice velké renomé a zařadila se tak k nejlepším vzdělávacím ústavům tohoto typu u nás.

Při této příležitosti byli oceněni všichni pedagogové, kteří na konzervatoři působí nebo působili více než dvacet let. Všem byly předány pamětní listy a CD sestavené z nahrávek významných studentů a absolventů školy. In memoriam byli odměněni i ti, kteří už bohužel nejsou mezi námi. Za ně ocenění převzali rodinní příslušníci.

Po oficiální části programu se dostal ke slovu spojený orchestr složený z posluchačů školy a pardubické Komorní filharmonie. Ten nejprve zahrál předehru ke Smetanově opeře Hubička. První část večera vyvrcholila Dvořákovým Koncertem pro housle a moll v perfektním provedením významného absolventa konzervatoře Leoše Čepického.

Závěr pořadu, po němž následovaly ovace vestoje, patřil skvělému provedení Dvořákovy symfonie Z nového světa. Dirigentské taktovky se ujal Leoš Svárovský.