Východočeské muzeum v Pardubicích na čtvrteční devatenáctou hodinu chystá ve Vojtěchově sále pardubického zámku Večer pro renesanční dámu – Fortunu Volubilis – Štěstěnu vrtkavou.

Zdánlivě nenápadná půvabná postava nahé ženy stojící na vratké kouli je jedním z nejpůsobivějších výjevů na zdech zámku, symbolizuje nejistý osud, dává i bere.

Snad kvůli štěstí, lásce a potěšení nechal v 16. století Vojtěch z Pernštejna vymalovat na zdi svého sídla dílo, jež je považováno za nejstarší ženský akt českého výtvarného umění. Po dlouhých pěti stech letech dostala výjimečná malba hmotnou podobu.

„Chtěli jsme návštěvníkům umožnit, aby při vnímání krásy využili více než jednoho smyslu a mohli se Fortuny, která nosí štěstí, přímo dotýkat,“ odpověděla Jitka Rychlíková, ředitelka Východočeského muzea v Pardubicích, na otázku, proč byl vytvořen bronzový reliéf.
Slavnostním večerem, který je otevřen široké veřejnosti, bude znít hudba smyčcového Corvus kvartetu.

Návštěvníci vernisáže se z úst děkana Filozofické fakulty Univerzity Pardubice, historika Petra Vorla dozvědí o historii nástěnné malby a v průběhu asi hodinového programu promluví i autor reliéfu – akademický sochař Bohumil Eliáš mladší.

„Přijďte si užít netradiční renesanční atmosféru zasněženého zámku,“ zve na návštěvu muzea Jitka Rychlíková.

Starořímská bohyně v zámeckých zdech

Renesanční malíř ji opatřil nápisem Fortuna Volubilis. V antickém Římě zosobňovala náhodu. Vedle symbolických poselství o pomíjivosti světských radostí je pardubická nástěnná malba skvělou ukázkou renesančního ideálu ženské krásy, spojené se svůdností, smyslností a erotičnem.

Původ Fortuny, která se v ikonografii objevuje od antiky po novověk, je třeba hledat ve starém Římě. Byla personifikací dobrého i zlého osudu, který člověka provázel celým jeho životem. Když ji mytologie římského císařství spojila v jedno s dalšími bohyněmi, řeckou Tyché a egyptskou Isis, získala jako jeden ze svých atributů kolo či kouli symbolizující kolo štěstí – Rota Fortunae. Dodnes je symbolem nestálého štěstí, které lidem nastavuje svou proměnlivou tvář.
Návštěvníci muzea se budou moci bronzového reliéfu dotýkat

Autorem reliéfu je akademický sochař Bohumil Eliáš mladší

Pardubický zámek dostane své hmatatelné Štěstí.
„Autorem šedesát centimetrů vysokého a třicet centimetrů širokého reliéfu, který bude od čtvrtka vystaven na soklu pod obrazem Fortuny ve Vojtěchově sále, je akademický sochař Bohumil Eliáš mladší,“ uvedla ředitelka Východočeského muzea v Pardubicích Jitka Rychlíková.

Převedení původní nástěnné malby
„Reliéf je převedením původní renesanční nástěnné malby, bronzovou plastiku oživuje koule z matového křišťálového skla,“ konstatoval Ivo Křen z Východočeského muzea v Pardubicích.

Práce s respektem k dávnému kolegovi
Podle Ivo Křena z Východočeského muzea v Pardubicích musel autor potlačit ambice přetvořit předlohu do své osobní stylizace a k práci přistoupil s pokorou a respektem k uměleckému dílu dávného „kolegy“.

Na co se ještě můžete vypravit do Východočeského muzea?

Drama:
14. prosince 19.00, Rytířský sál: „APU OLLANTAY“
Staroperuánské předkolumbovské drama v provedení studentů oboru antropologie Filozofické fakulty Univerzity Pardubice pod vedením doc. Oldřicha Kašpara.

Přednáška:
16. prosince 18.00, přednáškový sál: D. Trávníček: ETIOPIE – trochu jiná Afrika
O putování tří zoologů po etiopských horách.

Výstavy:
Ústeckoorlické betlémy (27. listopadu 2010 – 6. února 2011 v Sloupovém sále) malované betlémy z východních Čech
Hodiny (26. listopadu 2010 – 6. února 2011 v Kaňkově sále) výstava hodin ze sbírky Východočeského muzea v Pardubicích
Století autoškoly (14. října 2010 – 9. ledna 2011 ve výstavním sále čp. 2,) historie výuky řízení motorových vozidel