„Profesor  Petr Vorel, který je mimo jiné i děkanem Filozofické fakulty Univerzity Pardubice, bude hovořit o Pernštejnech za vlády českých králů z dynastie Jagellonců,“ konstatovala Marie Kantová z Východočeského muzea v Pardubicích.

Tato přednáška je úvodní akcí pardubické části Pernštejnského roku 2012. „Cílem tohoto celorepublikového projektu je propagovat význam šlechtických rodů v české historii. Vliv a význam rodu Pernštejnů je v Pardubicích doslova nepřehlédnutelný. Město se proto k Pernštejnskému roku 2012 hrdě hlásí,“ konstatoval Miroslav Janovský z tiskového úseku pardubického magistrátu.

Další akce spojené s Pernštejny se uskuteční od května do konce letošního roku.