„Nevím, čím jiným už přitáhnout do kraje turisty. Velmi si vážím toho, jak velké množství institucí spolupracuje na organizaci tohoto projektu," nechala se slyšet krajská radní Jana Pernicová.
„Projekt se rodil v bolestech, komunikace s ministerstvem kultury zpočátku vázla. Je ale skvělé, jak teď všechny organizace spolupracují. Myslím, že se podařilo sestavit bohatý program," uvedl náměstek pardubické primátorky František Brendl.

„Pardubický kraj by neměl být na posledním místě v turistické návštěvnosti. Musíme si vzít příklad z míst, kde turistický ruch funguje," dodal František Brendl.

Šlechtické rody

Pernštejnský rok je součástí projektu Svět české šlechty a navazuje na loňský Rožmberský rok. Cílem tohoto projektu je seznámit veřejnost s různými aspekty dějin šlechty.
„Národní památkový ústav chce touto formou v následujících letech představit i další šlechtické  rody. Myslím si, že tento projekt může turistickému ruchu skutečně pomoci. Chceme na tyto akce přilákat také návštěvníky z jiných krajů České republiky," konstatoval Miloš Jiroušek, kastelán hradu Kunětická hora.

A jaké stěžejní akce budou součástí Pernštejnského roku? Již v pátek 1. června se koná tradiční Pernštýnská noc, 8. června je v plánu Muzejní noc a o den později také historický průvod od pardubického zámku na Kunětickou horu. Oslava pětistého výročí městského zřízení pak čeká Pardubice 21. července.

„Všechny akce jsou koncipované pro širokou veřejnost. Historická fakta jsou podána tak, aby byla pro lidi srozumitelná," sdělila ředitelka Kulturního centra Pardubice Romana Vojířová.

LUKÁŠ DUBSKÝ