Pernštejnský rok 2012 nabídne v Pardubicích bohatý program všem obyvatelům města i jeho návštěvníkům.  
Rada města Pardubic už na začátku února schválila rozdělení speciálně vyhlášeného grantu Pernštejnský rok a město Pardubice ho podpoří částkou ve výši jednoho milionu korun, která bude využita na zajištění programu a celkovou propagaci této akce.

Atraktivní bude zámecká slavnost

Město ze svého speciálního grantu podpoří třináct akcí, které jsou součástí celkového pardubického programu.
Mezi nejatraktivnější bude patřit zámecká slavnost Výročí 500 let od předání městského zřízení Vilémem z Pernštejna pardubickým konšelům, která se bude konat  21. července v ulicích města, na Pernštýnském náměstí a následně  vyvrcholí na pardubickém zámku.

Další bude výstava Pardubice v době pánů z Pernštejna (1491 až 1560) pořádaná Východočeským muzeem Pardubice, jejíž vernisáž se uskuteční 14. června opět na zámku, kde také bude 12. prosince slavnostní zakončení celého Pernštejnského roku 2012. Tato akce bude opět připravena v režii Východočeského muzea.

Město vyzdobí pernštejnské šály

„Jednou z prvních akcí Pernštejnského roku ve městě bude květnové otevření nové expozice na Zelené bráně o vzniku erbu pánů z Pernštejna. Vyloučené není ani spojení programu Pernštejnského roku a slavnostního zahájení dostihové sezony v Pardubicích, které se uskuteční 
8. května,“ vysvětlila Lucie Břízová z odboru školství, kultury a sportu magistrátu.
Projekt Pernštejnského roku v Pardubicích bude rozdělen do několika tematických okruhů.

Budou to výstavy, vzdělávací programy, divadla, venkovní představení a průvody, koncerty, mše a další.
Město Pardubice, ve spolupráci s Východočeským muzeem, také připravuje vydání publikace Pernštejnské Pardubice a od března nahradí v Radničním zpravodaji Toulky historií Pardubic série článků na pernštejnskou tematiku, jejichž autorem bude historik František Šebek.

„Příprava Pernštejnského roku je organizačně velmi náročná a spolupracuje na ni přibližně dvacet institucí. Generálním partnerem pro pardubickou sekci Pernštejnského roku se pak staly Služby města Pardubic, které se postarají o výzdobu města pernštejnskými šálami,“ upřesnila Deníku Lucie Břízová.

Veškeré informace k „pernštejnským“ akcím naleznete na webových stránkách celorepublikového projektu www.pernstejnskyrok.cz.