Rada města Pardubice se na základě doporučení své kulturní komise rozhodla vyhlásit grantový program, v němž rozdělí až 400 tisíc korun.

„O dotaci se mohou ucházet fyzické i právnické osoby, které předloží návrh na pořádání jakékoliv akce mající spojitost s Pernštejny, tedy se šlechtickým rodem, který se výrazným způsobem zapsal do dějin našeho města,“ uvedl mluvčí radnice Ondřej Tušl.

„Tyto akce by měly doplnit program, který už v souvislosti s tímto projektem připravilo město ve spolupráci s Kulturním centrem Pardubice a dalšími organizacemi. Žádosti lze podávat na magistrátu do 26. ledna,“ řekl Tušl.

Rada města též doporučila zastupitelům schválit prodloužení termínu splatnosti půjčky, včetně úroků, Dostihovému spolku, nejpozději do 30. dubna. „Jedná se o půjčku ve výši 3,5 milionů korun, kterou město spolku poskytlo v roce 2006 a která měla být splacena ke konci roku 2011. Dodatek smlouvy počítá s tím, že půjčka bude rozdělena mezi šest největších akcionářů Dostihového spolku,“ dodal.