Pod taktovkou mezinárodně známého dirigenta Libora Peška, který orchestr vedl v jeho začátcích jako šéfdirigent, zahrála na koncertě pořádaném Českou lékařskou akademii. „Záštitu nad ním převzal prezident republiky Václav Klaus. Slavnostního večera se zúčastnila řada osobností české vědy a přední představitelé politického, kulturního a veřejného života,“ řekla mluvčí orchestru Blanka Scholleová. „V programu zazněla předehra k opeře Únos ze serailu Wolfganga Amadea Mozarta, Italská symfonie Felixe Mendelssohna-Bartholdyho a Koncert pro klavír, housle, violoncello a orchestr Ludwiga van Beethovena,“ uvedla Blanka Scholleová. „Sólové party zahrály spolu s vynikajícím českým houslistou Václavem Hudečkem mladé umělkyně - klavíristka Jaroslava Pěchočová a violoncellistka Alžběta Vlčková,“ sdělila mluvčí.