„Nejen pro východočeské návštěvníky budou mít význam prezentované archeologické nálezy z důležitých raně středověkých lokalit Pardubického a Královéhradeckého kraje. Zájemci spatří keramické nádoby prvních slovanských osadníků z Platěnic nebo zdobná kovová avarská kování opasků z Pardubického kraje,“ upřesnil kurátor výstavy Jan Jílek.

Mezi nejpoutavější předměty jistě patří zlaté a stříbrné šperky či napodobeniny raně středověkým krojů a oděvů. Návštěvníky zaujme rekonstrukce hrobů z pohřebiště v Klecanech. Děti si můžou vyzkoušet práci archeologů.

„Nejmladší návštěvníci se hravou formou seznámí s replikami středověké keramiky ze Slepotic a z okolí Dašic. Mimo jiné se mohou těšit na hledání střepů a jejich skládání,“ uvedl pro náš Deník Jan Jílek.

(svp)