Ještě v loňském roce platilo, že pardubická část prestižní filmové přehlídky Febiofest byla úzce spjata s Janem Motyčkou, který z něj dokázal vytvořit jednu z nejvýznamnějších společenských a kulturních událostí v regionu.

Letos poprvé bude mít tento festival ve městě perníku jiného pořadatele.

Proč letos nepořádáte pardubickou část Febiofestu?

„Změnil se tým lidí, který Febiofest po celé České a Slovenské republice pořádá. Jeho zakladatel Fero Fenič, jenž mě k němu přivedl a od něhož jsem se za ta léta hodně naučil, sice zůstal prezidentem Febiofestu, ale výkonnou produkci už má nyní na starosti někdo jiný. Celou situaci navíc značně zkomplikoval i můj půlroční pobyt ve vazbě. To byly hlavní důvody, proč došlo k ukončení spolupráce na tomto projektu.“

Není vám to trochu líto, zvláště když pardubická přehlídka byla pravidelně hodnocena jako jedna z nejlepších regionálních částí festivalu?

„To je pravda a člověka samozřejmě takové ocenění potěší. Ale je za tím spousta práce. Pardubice byly vždy jedním z mála měst z regionálních ozvěn festivalu, které si samo shánělo vlastní partnery a mělo jednoznačně nejmasivnější propagaci. Na druhou stranu jsme byli trochu v nevýhodě, že Febiofest nebyl naší značkou. Ne vždy totiž bylo jasné, jestli Febiofest v regionech zůstane i nadále a pokud ano, tak zda zrovna v Pardubicích. Neslo to tedy s sebou vždy určitou nejistotu.“

Přesto se vám většinou dařilo přesvědčit Fera Feniče, aby se v Pardubicích prestižní festival zastavil a kromě filmové přehlídky nabídl i řadu pozoruhodných doprovodných akcí.

„Nebylo to jednoduché, ale vždy jsme chtěli, aby v Pardubicích byla nabídka co nejbohatší, aby se pokud možno přiblížila té pražské. Proto jsme pořádali i hudební festival Febiofest Music Fest, přehlídku pro mladé diváky Febiofest Junior, s ní spojenou výtvarnou soutěž a především speciální projekce na netradičních místech. Ty neměly po celé republice obdoby a pokaždé se setkaly s nebývalým diváckým a mediálním zájmem. Proto nyní zvažujeme, že bychom na ně navázali, byť už by se nepořádaly pod hlavičkou Febiofestu. A i když letos pardubická část této přehlídky nebude mít zřejmě takový rozsah, jako měla dosud, pevně věřím, že si i pod novým vedením zachová charakter jedné z nejvýznamnějších kulturních a společenských akcí v regionu.“

Co vám osobně Febiofest dal?

„Byla to báječná životní zkušenost, za kterou jsem velmi rád. Spolupráce s Fero Feničem byla úžasná, trvala od mých patnácti let. Věřím, že naše přátelství bude i nadále pokračovat, přestože se už spolu nebudeme potkávat na pardubickém Febiofestu, kam pravidelně a rád zajížděl.“