Rain Man vypráví o velmi překvapivém setkání dvou bratrů a složitých a nečekaně krásných zákoutích lidské duše. Tím prvním je Charlie Babbitt, prototyp nezodpovědného amerického floutka proplouvajícího životem, jak se dá. Toho si s chutí zahrál Jan Konečný, který se musel na pardubickém jevišti cítit jako ryba ve vodě. Mladý herec tu totiž v nedávné minulosti hostoval v inscenacích Vítězství či Muž sedmi sester.

Druhým z nich je Raymond Babbitt, starší bratr Charlieho, o němž Charlie do smrti svého otce neměl ani tušení. A už vůbec ne, že je autistou a že mu otec odkázal obrovský majetek, který by bez problémů vyřešil Charlieho aktuální tíživou finanční situaci…

Charlie se rozhodne pro risk. Svého autistického bratra unese z psychiatrické léčebny v domnění, že se mu podaří získat část dědictví po otci jako výkupné. Složité soužití obou bratrů, plné nečekaných komplikací, ale také komických i dojemných situací, však oba nesourodé sourozence možná až nečekaně sblíží…

Náročnou roli autisty Raymonda svěřil známý režisér a pardubický rodák Petr Kracik Radku Valentovi. Ten se se svou velmi obtížnou postavou vypořádal se ctí. Neskloukl ke karikatuře a jeho role je uvěřitelná, propracovaná do nejmenších detailů a v divácích vyvolává silné emoce, stejně jako celý příběh. Ten se v Pardubicích líbil dokonce tolik, že jej publikum při závěrečné děkovačce odměnilo potleskem vestoje.