Východočeské divadlo Pardubice (VČD) v loňském roce hospodařilo s vyrovnaným rozpočtem. V mírném zisku se podařilo divadlu skončit přesto, že došlo k snížení financí z veřejných zdrojů o zhruba 800 tisíc korun.

„Od začátku roku jsme byli nuceni uplatňovat úsporná opatření v oblasti mezd, spotřeby materiálu a služeb v reakci na očekávaný pokles veřejných zdrojů. Skutečný pokles byl nakonec o asi dvě procenta. Vlastní zdroje si zachovaly vzestupný trend,“ uvedl náměstek ředitele VČD Bohumil Kos.

Méně vstupenek

Co se týče počtu prodaných vstupenek, zaznamenalo VČD oproti roku 2009 mírný pokles. Na pokladnách divadla loni prodali 120 662 vstupenek. O trochu se snížil i počet abonentů, kterých je nyní 7474.

VČD se ovšem může pochlubit jednou unikátní statistikou – výdělkem z doplňkové činnosti. Doplňková činnost totiž loni vynesla téměř čtyři miliony korun.
„Jsme snad jediné divadlo v republice, které vydělá na doplňkové činnosti tolik peněz. Tato činnost zahrnuje především reklamní a propagační služby, scénickou výrobu pro cizí divadla, půjčování kostýmů a divadelní techniky či některé doprovodné akce,“ pravil Bohumil Kos.

Neobvyklý je také údaj vyjadřující míru samofinancování divadla. U repertoárových oblastních divadel bývá míra samofinancování okolo dvaceti procent, zatímco u VČD má tento ukazatel hodnotu 38,6 procent. To může být způsobeno nižší výkonností jiných divadel, ale také tím, že jiná oblastní divadla dostávají na svůj provoz více peněz z veřejných zdrojů.

Hospodaření divadla sice na první pohled vypadá dobře, jenže podle ředitele VČD Petra Dohnala není současná situace dlouhodobě udržitelná.

„Děkuji hercům“

„Výsledek vypadá navenek dobře, ale ten zisk, který máme, je jen účetní. Herci museli v loňském roce dělat více práce za méně peněz. Já můžu hercům za jejich obětavost pouze děkovat. Zatím jsem jim s humorem říkal, že vlastně žádné peníze nepotřebují, protože jsou pořád v práci a stejně by je neměli, kde utratit,“ podotkl Dohnal.

Největším přispěvatelem VČD je město Pardubice. V loňském roce přispělo divadlu částkou 33,6 milionu korun.
„Na rok 2011 počítá město v rozpočtu s 33 miliony, VČD navíc získá menší dotace také na ples či Grand Festival smíchu,“ řekl náměstek primátorky Pardubic Jiří Rozinek.

Přidělená částka je prý o 1,2 milionu korun nižší, než jaký byl požadavek divadelníků.

HOSPODAŘENÍ VČD:

Počet akcí VČD: 451
Prodané vstupenky: 120 662
Počet předplatitelů: 7474
Výnos doplň. činnosti: 3 955 000

Zdroje financování
– veřejné zdroje: 38 480 000 Kč
– vlastní zdroje: 24 405 000 Kč
– celkem: 63 266 000 Kč

Procento samofinancování: 38,6
Prům. cena vstupenky: 125,1 Kč
Celkové náklady: 63 230 000 Kč
Celkový výsledek: + 36 276 Kč

Lukáš Dubský