Vít Vencl
Absolvoval DAMU, obor činoherní režie. Ještě jako student nastoupil do Divadla za branou II coby inspicient a asistent režiséra Otomara Krejči. Následovaly režie v Karlových Varech, v Příbrami nebo v Mostě.
Vít Vencl je považován za režiséra, který ctí dramatický text. Umělecky šéfoval libereckému Divadlu F. X. Šaldy (2006 až 2011).

Komedii německého dramatika Heinricha von Kleista Rozbitý džbán uvede v sobotu Východočeské divadlo Pardubice. Hra byla napsána na začátku 19. století, tehdy ovšem neuspěla. Předběhla totiž výrazně svou dobu a režiséři ji docenili až na začátku minulého století.

Podle režiséra VÍTA VENCLA nebylo potřeba Rozbitý džbán nijak násilně aktualizovat. Diváci se prý v jednotlivých postavách poznají.

O čem hra Rozbitý džbán vlastně je? Je to satira o aroganci mocných, jak uvádí anotace?

Hodně záleží na tom, v jaké době se Rozbitý džbán hraje. Každá doba má totiž svou zkušenost se soudy. I v naší mladé demokracii už jsme zjistili, že ne každý, kdo se tváří jako soudce nebo státní zástupce, musí být automaticky kladnou postavou. To poznání je ve hře zaznamenáno tak dobře, že dnešní diváci budou nejspíše překvapeni, že je to text starý zhruba 200 let.

Takže jste hru nemuseli ani příliš aktualizovat?
Nemuseli jsme ji aktualizovat vůbec, protože naše doba se v té Kleistově hře najde. Hra je napsaná moderním způsobem, takže nám připadá současnější, než připadala divákům v Kleistově době.

S Východočeským divadlem Pardubice spolupracujete poprvé. Jaká ta spolupráce je?
Spolupráce je vynikající, jelikož se mi všichni v čele s ředitelem Petrem Dohnalem snaží vyjít maximálně vstříc v tom, o co se snažíme.

Pardubické nastudování ovšem není vaše první setkání s Rozbitým džbánem. Je to tak?
Ano, Rozbitý džbán jsem režíroval asi před deseti lety v Městském divadle Most. Tehdy jsme si ale ještě nedovedli představit, kam až doba dojde. Dnes už se všichni ti soudcové Berkové stali součástí lidového folkloru. Před deseti lety jsem žil ještě v představě, že něco takového v našem soudnictví možné není.

Takže pardubická verze se bude od té mostecké výrazně lišit?
Určitě se výrazně liší. Myslím, že té hře rozumím mnohem lépe, než jsem jí rozuměl před deseti lety. Předchozí verzi jsem upravil do prózy. Byl to výraz nedůvěry v to, jestli Kleistův veršovaný text bude pro dnešního diváka přijatelný. Ovšem ověřili jsme si, že verš Rozbitému džbánu prospívá. Kleist používá nepravidelný pětistopý jamb.

Co myslíte, že bude pro diváky na hře nejzajímavější?
Myslím, že zajímavé  bude pro diváky to překvapení, že tahle stará hra je aktuálnější než mnohé texty napsané v současnosti.