Koncert se koná v malém sále Domu hudby od 18 hodin. Pod vedením sbormistryně Ivy Bednářové a za klavírního doprovodu Euniky Gabriely Pechánkové vystoupí nejen současní členové Carminy - žáci třídy 4. A - ale i komorní sbor absolventů Decimo A a z bývalých spolupracovníků sboru pak varhaník Ondřej Hromádko. „Můžete se těšit na speciálně nastudovaný program a vzájemné propojení témat Zvuky kolem nás – maminkami počínaje a konče. Program vygraduje tituly inspirovanými našimi přáními i nadcházejícím letním časem,“ uvedla sbormistryně Iva Bednářová.