Jedná se o nejúspěšnější a nejhranější hru v České republice. Její atraktivnost se skrývá především v lehkosti žánru, nadsázce, využitých tématech, a také v hereckém obsazení. O úspěchu Dívčí války svědčí také naplněné sály po celé republice.

Autor sám o této komedii říká: „Dívčí válku jsem psal – tak říkajíc – českému národu na míru. Jde o odpočinkový žánr, díky němuž přinášíme hodokvas těch nejkrásnějších žen, kterými naše zubožená vlast disponuje. Já vždy s trochou nadsázky říkám – tak bůh vynahrazuje svým milým Čechům neúspěchy v tržní ekonomice," podotýká Čech.
Děj historické komedie začíná na veselohru dosti neobvykle, a sice pohřbem kněžny Libuše. Vzhledem k technickým těžkostem s realizací smutečního aktu na jevišti se pohřeb odehrává mimo zorné pole diváka a vlastní děj pak začíná až rozhovorem knížete Přemysla s vladykou Bivojem.

Kníže Přemysl, Vlasta i Kazi

Kníže Přemysl, kolísající mezi smutkem po ztrátě milované ženy a radostí nad nově nabytou svobodou, se stává terčem útoků vdavekchtivé ctižádostivé Vlasty, která dovede nejistotu a strach dívek o podíl na veřejném životě využít ve svůj osobní prospěch a ambice nastoupit na místo kněžny Libuše. Při svém temperamentu a vášni neváhá k dosažení svého cíle použít jakékoli prostředky.
Kníže Přemysl nemá naprosto v úmyslu vstoupit s Vlastou v nový svazek manželský a jeho pozornost se obrací spíše k půvabné Kazi, Libušině sestře, která spojila svůj život se statečným rekem vladykou Bivojem a jeho nerozlučným kancem Ervínem.

Historické události z jiného pohledu

Hra přináší hluboký pohled na příčiny a podstatu Dívčí války z naprosto nového zorného úhlu a práce s charaktery postav strhne diváka svojí vroucností a upřímnou realitou.
Do těchto dramatických událostí velkého válečného konfliktu mezi muži a ženami se mísí láska mladičké Šárky ke krásnému Ctiradovi, kdy válečný konflikt tvrdě zasáhne do života této milenecké dvojice.
Že se nakonec postavy historické komedie se zamotaným dějem vypořádají vskutku s vtipem, se můžete přijít přesvědčit 30. listopadu večer.
Lístky na Dívčí válku lze koupit v předprodeji v infocentru na náměstí Republiky nebo přímo v Domě kultury Dukla.  Veronika Skřivanová