Inscenaci do komorního prostoru Malé scény ve dvoře připravil mladý slovenský režisér Juraj Augustín. Velkou hereckou příležitost pak v roli Winnie dostala Zdena Bittlová.

„Beckettovy tituly jsou mi blízké svou jednoduchostí. Zaměřují se na nejběžnější lidské problémy, emoce a situace. Tuto lidskost Beckett abstrahuje, destiluje a vytváří z ní krásná, groteskně smutná podobenství o životě obyčejných lidí. Na svět přivádí antihrdiny, běžné postavy ustrnulé
ve svém rutinním světě. Osoby jako jsme my, které mají strach, jsou osamocené a potřebují lásku," řekl režisér Juraj Augustín.

Kromě jedné derniéry ale divadlo v tomto týdnu také zahájilo plenérová představení pod hradem Kunětická hora. Včera mohli diváci letos poprvé pod širým nebem zhlédnout westernovou parodii Limonádový Joe (viz foto), která bude k vidění také dnes a zítra. Na 11. června se pak připravuje poslední premiéra letošní sezony, kterou bude pohádkový příběh Kráska a Zvíře od Františka Hrubína v režii Petra Novotného.

PROGRAM PRO DĚTI

Východočeské divadlo připravilo na víkend také program pro děti. V sobotu od 13 hodin se v budově Městského divadla koná Dětský den otevřených dveří. Během něj budou mít malí divadelní nadšenci možnost prožít odpoledne plné zábavy a aktivit spojených 
s kouzelným světem divadla a také se osobně setkat s herci Ladislavem Špinerem a Petrem Borovcem.

„Pro naše nejmladší diváky jsme přichystali zajímavou a také trochu dobrodružnou trasu divadlem 
s několika stanovišti, na nichž budou plnit úkoly, které jim nenucenou formou představí jednotlivé divadelní profese," uvedla Iva Králová z obchodního oddělení divadla.