Jako speciální host této akce se objeví režisér Jiří Strach. Nebude chybět ani křest kalendáře školy Svítání 2016, vystoupení tanečního souboru Amare a pro zájemce rovněž prohlídka školy, která pečuje o lidi s hendikepem.

Filmová pohádka

Anděl Páně je filmová pohádková komedie režiséra Jiřího Stracha z roku 2005.

A o čem vypráví? Na Nebi se den před Ježíškovými narozeninami probouzí anděl Petronel (Ivan Trojan) a hned jak ho Panna Maria (Klára Issová) pověří prvním úkolem – přinést z trouby plech s vánočním cukrovím, Petronel upadne a cukroví rozsype. Při zkoušce nebeského andělského sboru ho zase sbormistryně – archanděl Gabriel (Gabriela Osvaldová) – vyhodí ven, protože zpívá falešně. Petronel však sám sobě připadá bez vad a myslí si, že ostatní jen nevidí, jak je dobrý. Postěžuje si Pánu Bohu (Jiří Bartoška), že potřebuje, aby mu někdo dal nějakou příležitost ukázat, co v něm je. Bůh Petronela přijme s vlídností a příležitost mu skutečně nabídne. Rybář svatý Petr šel pro vánoční kapry a Petronel ho tedy může zastoupit u nebeské brány.

Mastí spolu karty

Tam se seznámí s čertem Uriášem (Jiří Dvořák), který má také u nebeské brány službu. Ten je zde od toho, aby po zvážení svědomí každé nově příchozí duše (ty hříšné) odváděl do Pekla. Petronel stihne posoudit celkem tři duše. První příchozí duši, paní Vomáčkovou Petronel odsoudil k peklu za to, že se na Světě chovala jako drbna. Potom učiní to samé s abatyši Magdalénou (Jiřina Jirásková) za to, že jako dítě kradla bonbóny a lhala.

Třetí duší byl dráb Lorenc, tomu Petronel svědomí ani nezkoumal, ale ihned ho odsoudil k Peklu. Potom začne Petronel s Uriášem službu zanedbávat, před nebeskou branou se tvoří fronta duší čekajících na vstup, protože čert s andělem spolu hrají karty, a to až do příchodu pána Boha. Ten oba pokárá a vysvětlí Petronelovi, že Vomáčková i Magdalena vykonali dostatek dobrého na to, aby jim drobné hříchy byly odpuštěny a že dráb Lorenc nikdy nikomu neublížil. Petronel však místo toho, aby litoval svých rozhodnutí, začne kritizovat Boha…