Začalo to dechovkou a folkem, později se přidal i rock a elektronická hudba. Některé produkce trvají i přes noc.

Místní lidé jsou na tento druh hluku zvyklí, a tak se podle slov starosty Svojšic Petra Jošta stížnosti objevují jen velmi výjimečně. Vlastníkem kulturního areálu je obec. Provozování má vyřešeno vyhláškou. Noční hluk by neměl překročit hranici 80 decibelů.

„Areál je umístěn tak, že hluk se šíří přibližně do jedné třetiny naší obce, ve zbývajících dvou třetinách není nic slyšet," uvedl starosta Svojšic Petr Jošt. Stává se dokonce, že hluk z festivalů obtěžuje spíš obyvatele okolí.

„Místní mají pochopení. I ti starší říkají: A kde se mají ti mladí bavit? Zákazy nic nevyřeší," zhodnotil starosta Svojšic.