Umění řečnické
Krajská knihovna v Pardubicích pořádá nejen přednášky literární, nýbrž i jazykové – ty se jmenují Hezky česky. Ve čtvrtek se odehraje od 17 hodin v univerzálním sále knihovny další taková přednáška. Lektorka Jana Bartůňková seznámí posluchače se rétorikou neboli uměním řečnickým – s tím, co je jejím předmětem a také jak se proměňovala v průběhu staletí.

Na cestě po Karibiku
Další díl přírodovědno-cestovatelských přednášek Východočeského muzea zamíří ve čtvrtek do Karibiku, totiž na Martinik. Tento malý ostrov, jenž je jedním z pěti zámořských francouzských departementů, představí Jaromír Novák. Jako obvykle se přednáška koná v přednáškovém sále na zámku Pardubice od 18 hodin.

(red)