„Jde o dětský evropský festival, který vznikl v roce 1999 s cílem podporovat uchování tradičních evropských kulturních hodnot. Od počátku je koncipován jako akce, jejíž významnou část tvoří školní koncerty (nejen) v okresních městech kraje,“ řekla Jitka Vítková, vedoucí pardubického folklorního souboru Radost, který je spolupořadatelem přehlídky.

Na té se prezentují kromě domácích českých zástupců také vyslanci ze Slovenska, Polska, Francie, Belgie, Běloruska či Bulharska.

V pátek dopoledne se objeví v Ústí nad Orlicí. V místním divadle jsou představení pro školy na programu od 9 a 10.30 hodin. V 10 hodin část účastníků festivalu vystoupí ve svitavském Bílém domě. V 18.30 hodin pak hlavní část přehlídky zakončí galaprogram v Orlovně v Dolní Čermné.

V sobotu se soubory sejdou na taneční dílně a na společenském setkání v Srnojedech u Pardubic. Na neděli je naplánován už jen odjezd domů.

Tradice – dětský evropský festival tradic a folkloru, je festival, který vznikl vroce 1999 scílem podporovat uchování tradičních evropských kulturních hodnot a jejich prezentace zejména dětem a mládeži. Od počátku je koncipován jako akce konající se především formou školních koncertů v okresních městech kraje.

Zúčastněné soubory:

Hostitel Jitřenka Dolní Čermná

SLOVENSKO Letnička, Poprad

Hostitel Perníček Pardubice

FRANCIE Les Petiots, Sainte Gemmes sur Loire

BELGIE Les Spitants, Marihas

BĚLORUSKO Čabarok

SLOVENSKO Zemplínik, Michalovce

Hostitel Kuřátka Chrudim

SLOVENSKO Madovec, Bratislava

POLSKO Sandeczoky

Hostitel Radost Pardubice

BULHARSKO Trakijsche, Sliven

POLSKO Kuznia Artystyczna, Varšava