„Sbírku začali zástupci přeloučských skautů ve Volči, kde už je sečtený i výtěžek. Ten činí 5 386 korun,“ konstatovala ředitelka přeloučské Charity Zdenka Kumstýřová. „V Přelouči se koledovalo od pondělí do středy. Koledníci navštívili v tyto dny i dalších osm obcí,“ uvedla Zdenka Kumstýřová, kde se prý vybralo dohromady 46 999,50 korun.

„Ve čtvrtek a v pátek zamířili koledníci do dalších osmi obcí. V sobotu pak přišly na řadu Turkovice, Malé Výkleky, Strášov a Litošice,“ řekla šéfka přeloučské Charity.

„Velmi příjemná spolupráce byla s řediteli jednotlivých základních škol na Přeloučsku, a to hlavně ve Zdechovicích, Semíně, Řečanech nad Labem, Cholticích a obou přeloučských základních školách. Pokud děti projevily zájem zúčastnit se sbírky a rodiče podepsali souhlas, byly uvolněné z vyučování a mohly se zapojit do koledování,“ pravila Zdenka Kumstýřová.

„Slavnostní zakončení Tříkrálové sbírky na Přeloučsku obstaral benefiční koncert žáků základní umělecké školy v kostele svatého Jakuba,“ poznamenala ředitelka přeloučské Charity.

„Děkujeme všem, kdo přispěli našim koledníkům do pokladniček,“ dodala na závěr Zdenka Kumstýřová.