Vystoupilo celkem 21 jednotlivců a seskupení, mezi nimi i populární Voraři. Zábava přilákala asi tři stovky návštěvníků. „Akci pořádáme jednou za dva roky a má vždy velký úspěch. Od jedné do sedmi večer se na pódiu střídali heligonkáři, ale zábava pak pokračovala dál až do pozdních nočních hodin,“ uvedla místostarostka obce Soňa Vášová.