Originální malíř, sochař 
a performer je jedním 
z umělců, kteří pracují 
se sklem. „Sklo je svou podstatou velmi čistá hmota. I když asi vzniklo náhodou zatavením křemičitých písků v ohni, představujeme si sklo čiré, téměř neviditelné. 
Z takového pijeme víno 
a přes sklo brýlí a čočky fotoaparátů pozorujeme svět," uvedl majitel galerie Štěpán Bartoš. „Odpad je to, co civilizace nepotřebuje. Odhazujeme předměty a materiály, které nám posloužily a není jich třeba," podotkl Štěpán Bartoš.