„Cílem této výstavy je předložit žákům, studentům, rodičům i široké veřejnosti ucelenou nabídku středních odborných škol a učilišť z Pardubického kraje a okolí. Školy, které se prezentují na této výstavě, nabízejí kromě denního studia i pomaturitní studium a další formy vzdělávání. Celkem se výstavy zúčastní nejenom žáci osmých a devátých tříd základních škol společně s rodiči, ale i další zájemci, kteří zde jedenkrát za rok spatří pohromadě kompletní nabídku středoškolského a nástavbového studia,” sdělil hlavní pořadatel výstavy Schola Bohemia Břetislav Zachoval.

I letošního ročníku se zúčastní někteří významní zaměstnavatelé z regionu, u kterých absolventi vystavujících škol najdou pracovní uplatnění. Vystavovatelé se prezentují jak nabídkovými a propagačními materiály, tak i produkty své činnosti. Spatřit zde můžete ukázky kadeřnických dovedností, zdravotní sestry provedou některá základní vyšetření, barmani namíchají drink a případné otázky zodpoví jak studenti škol, tak i pedagogové.

Výstava je zaměřena především na žáky osmých a devátých tříd základních škol, ale zaujmout může i širokou veřejnost.