Autorka se výtvarné práci věnuje více než dvacet let. Kombinuje malbu temperou a olejem a používá vlastní neobvyklé kombinované techniky, jimiž jsou vrstvení materiálu a vytváření reliéfu, nebo technika dekalk (využívá otisk). Mezi její oblíbené náměty patří vážky, andělé, motýli a podobně.
Spolu s architekty se podílela na obrazové výzdobě několika veřejných i soukromých interiérů, například České pojišťovny Pardubice či restaurace Zlatá Koruna Holice. Její díla zdobí i několik lékařských ordinací.

(tča)