Při koncertě, který odehrají ve čtvrtek od 19 hodin na pardubickém zámku, zazní Vánoční pastorely Tomáše Norberta Koutníka, jenž se narodil v nedaleké Chocni a od jehož narození v roce 2018 uplynulo 320 let. Zazpívá smíšený sbor Cantus z Chocně. Koncert bude doplněn skladbami jeho současníků.

(las)