Pro řadu laiků je sloveso „šumlovat“ neznámé, dramaturgyně Jana Uherová však přichází s vysvětlením: „Herci šumlují, když nemluví korektně, když nesprávně či nedbale vyslovují, když mluví nesrozumitelně nebo dokonce breptají. A to je něco, čeho by diváci při představeních neměli být svědky. Ale jindy, v soukromí, můžou herci mluvit, jak chtějí, třeba i nedbale,“ sděluje dramaturgyně.

Večerní šumlování bude cyklem neformálních posezení herců s diváky. „V pěti večerech se herci představí v úplně jiném světle, než je znáte z jeviště, dozvíte se o nich spoustu zajímavostí, nahlédnete do jejich soukromí, dozvíte se o věcech, které je zajímají i trápí,“ uvádí mluvčí Východočeského divadla Radek Smetana. „A také se s nimi ohlédnete v čase,“ dodává.

„V době moderních médií máme mnoho obrazového i zvukového materiálu, abychom společně zavzpomínali na minulost našich herců, která je mnohdy velmi zábavná,“ podotýká Jana Uherová. „První večer bude patřit Dagmar Novotné, Petře Janečkové, Janu Hyhlíkovi a Pavlovi Novotnému. Moderátorem pořadu bude Ladislav Špiner,“ uzavírá dramaturgyně.