„Naši hostitelé ze sboru Skellefteå Kammarkör nám spolu s tamní radnicí připravili opravdu skvostný program. Čeká nás také zpívání v centru města, které má být pozvánkou na večerní koncert,“ sdělil manažer sboru Milan Linhart a dodal, že i VUS připravil pro švédské publikum malý dárek. Právě kvůli tomuto turné doplnil svůj repertoár o švédskou píseň Waldemara Ahlena Sommarpsalm.

Skellefteå je od roku 1968 partnerským městem Pardubic. „U zrodu partnerství stáli fotbalisté a hokejisté obou měst. Po roce 1989 se vztahy mezi oběma městy oživily a rozšířily do dalších oblastí, kultury, školství a veřejné správy. Dnes patří vzájemné vztahy obou měst k nejživějším partnerským svazkům Pardubic,“ uvedla Nataša Hradní z tiskového úseku Magistrátu města Pardubic.

„Jsme rádi, že k sobě nacházejí cestu nejen představitelé partnerských měst, ale i obyvatelé, které pojí společné zájmy a profese. Zapojení veřejnosti je klíčové pro další rozvoj zahraničních aktivit města,“ řekl vedoucí úseku vnějších vztahů pardubického magistrátu David Koppitz.

Právě hudba je jedním ze spojovacích článků mezinárodní spolupráce. VUS například loni koncertoval v dalším partnerském městě Pardubic, italském Meranu. Naopak se švédským komorním sborem, který je nyní hostitelem pardubických vysokoškoláků, se mohli posluchači setkat během pardubického festivalu IFAS v roce 2006.

„Pro naše zpěváky je koncertování v zahraničí velkým zážitkem. Živá hudba a zpěv jsou pro lidi magnetem, nestalo se nám, že by nebyl plný sál,“ dodal manažer VUS.

Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice (vus.upce.cz)

VUS Pardubice je studentským sdružením a je tedy složen ze studentů a dalších stoupenců sborového zpěvu. Byl založen dirigentem světoznámého Pardubického dětského sboru Iuventus Cantans Doc. Ing. Vlastislavem Novákem, CSc. Pod jeho vedením se VUS Pardubice zařadil mezi sborovou elitu v ČR i v zahraničí. Od roku 1993 působí VUS Pardubice pod uměleckým vedením Jiřího Kožnara. V současnosti je VUS Pardubice svým repertoárovým zaměřením zcela ojedinělý. Kromě klasických děl uvádí také jazz, soul, písně z muzikálů, gospel, scénickou a alternativní hudbu. Soubor může být zařazen do produkcí komerčního, světského, vážného i duchovního charakteru. Využívá také stylového instrumentálního doprovodu. Soubor pravidelně spolupracuje s Komorní filharmonií Pardubice, s Filharmonií Hradec Králové a také se symfonickým orchestrem složeným ze studentů JAMU Brno. Soubor se účastní soutěžních i reprezentačních festivalů doma i ve světě. V posledních letech to byl např. Festival v italském Arezzu (2001), v německém Rottenburgu am Neckar (2002) nebo FIMU ve francouzském Belfortu (2004). Od roku 1990 soubor vydal tři vlastní CD a na dalších čtyřech CD spolupracoval se známými hudebními interprety. Nahrává snímky pro rozhlas a TV.

Zázemí Vysokoškolskému uměleckému souboru Pardubice poskytuje od jeho založení Univerzita Pardubice.

Dirigent

Vystudoval Konzervatoř Pardubice - obor varhany a dirigování. Během studia se věnoval koncertní varhanní činnosti a působil jako korepetitor a druhý dirigent Pardubického dětského sboru. Jako varhaník spolupracoval i s jinými profesionálními tělesy, s nimiž natočil několik snímků pro Český rozhlas. Věnuje se koncertní a pedagogické práci, hudebnímu aranžmá sborové a elektro-akustické hudby, režii v hudebních studiích. Působí na Základní umělecké škole v Pardubicích - Havlíčkově ul., kde založil varhanní oddělení. Opakovaně je zván jako lektor sborových ateliérů na celostátní festival Bohemia cantat.