Premiéry se uskuteční v sobotu 13. a v neděli 14. května.

Ústředním tématem je jinakost. Hra nahlíží na vesnici, kde se jinakostí vyznačuje hned několik postav, které se snaží zapadnout do společnosti. „Podstatným tématem také je, jak snadno se člověk dostane takzvaně do řečí, jak lidi baví zabývat se cizími životy, čímž mnohdy berou osud těchto lidí do vlastních rukou, neboť právě svými řečmi pozměňují realitu. Za skutečné se pak často mnohem více považuje to, co se říká, než to, co se opravdu děje," uvedl dramaturg Zdeněk Janál.

UVAŽOVÁNÍ O PROBLÉMU
Hra vznikla v 60. letech minulého století a v Německu byla považována za poměrně skandální, přestože se Martin Sperr nesnažil šokovat, pouze chtěl přimět diváka k uvažování o daném problému. 

„Ani mým cílem není šokovat. Myslel jsem si, že téma homosexuality, které je podstatnou součástí naší hry, je už dnes vyřešené i na té poslední české vesnici a že jsme schopni se na toto téma s nadhledem podívat. My jako inscenátoři homosexualitu nepropagujeme, ale ani se jí nestraníme. Skrze životní situace a argumenty vybízíme k úvahám, jak řešit jinakost. A jinakost není jen o homosexualitě, ale třeba o barvě pleti, kultuře a řeči. Lovecké scény jsou o jinakosti a jejím přijímání a o solidárnosti s ní. Nejde jen o to, jak v poválečném roce 1949 chtěli v německé vesnici vyštípat homosexuála," řekl režisér Filip Nuckolls.

Hru dosud v českém divadle inscenoval jen režisér Petr Kracik, a to v roce 1991 v Divadle pod Palmovkou.

Před premiérou se uskuteční vernisáž výstavy Cesty 2017 výtvarníků sdružených kolem akademického malíře a bývalého pedagoga na Katedře scénografie pražské DAMU Jana Jünglinga.