Návštěvníky obklopí vánoční atmosféra. K vidění bude například mikulášský trh, hromniční betlém či tajemné masky.

Výstava, která přiblíží tradice spojené s obdobím zimy, je otevřena v Kaňkově sále denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin. Výstavu doprovází řada rozmanitých tvůrčích dílen.

„Přečkat zimu s nedostatkem světla, tepla a omezenými zásobami potravin nebývalo snadné. Vznikl proto celý systém praktických i na duchovnu založených pravidel a způsobů chování, které dávaly návod jak obtížné klimatické i jinak náročné podmínky zvládnout a přežít,“ říká kurátorka výstavy Hana Vincenciová. „Ačkoliv náš výstavní prostor umožňuje připomenout pouze určité situace z téměř bezedné pokladnice tradic vázaných na zimní období, je z nich patrné prolnutí rytmu zemědělských prací s církevním a občanským kalendářem i pokračování řady zvyklostí v současnosti,“ dodala kurátorka.

Na výstavě dostávají svůj konkrétní obsah známé i polozapomenuté pojmy jako slunovrat, advent, roráty, přástky, dračky, koleda, Hromnice a mnoho dalších.

„Dozvíte se, jak je to 
s vánočním obdarováváním a s Ježíškem jako tajemným dárcem a proč je nadpřirozených dárců po celém světě více. Připomenete si, co je to vlastně koleda. Uvědomíte si, jak se Vánoce, kdysi především pospolité, staly svátky rodinnými a jakým způsobem se na tom podílel vánoční stromeček,“ pozvala kurátorka výstavy Ilona Bartová.

Samostatnou část výstavy tvoří unikátní soubor historických a autorských betlémů, z nichž řada je pohyblivých. Zapůjčili je Martin a Jakub Sochorovi.

Výstavu budou doprovázet tvůrčí dílny – nabídnou výrobu drátkovaných ozdob, vánočních svícnů, papírových vloček, ale třeba i náhrdelníků.