Láká zájemce do svých kulturních institucí, které jim zdarma a poutavě přiblíží něco ze své činnosti. Východočeské muzeum v Pardubicích letos zve na dvě nedělní přírodovědné vycházky v okolí Zámku Pardubice.

Vycházka s geologem se koná 12. května ve 14 hodin a začíná na nádvoří zámku. „Prozkoumáme terénní úpravy okolí pardubického zámku a zvláštní zřetel věnujeme kamenům, které byly v různých obdobích použity při výstavbě či výzdobě zámku a nejstarší části Pardubic,“ slibuje geolog Východočeského muzea Jiří Šura, který návštěvníky povede.

O týden později, v neděli 19. května taktéž od 14 hodin se zájemci mohou těšit na výpravu za květenou.