Tradiční festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět začíná v úterý v pardubickém Divadle 29. Dvanáctý ročník této přehlídky přinese celkem patnáct čerstvých filmových dokumentů s lidskoprávní tematikou, včetně dvou nových českých dokumentárních snímků.

Konat se také budou již zavedené moderované diskusní večery s pozvanými hosty, na součástí festivalu jsou i dvě výstavy zabývající se aktuálním děním současného světa i České republiky.

Protesty a nepokoje

Letošní ročník má podtitul Protesty, nepokoje, revolta! Bude se tedy řešit aktuální a naléhavé téma proběhlých či stále se konajících protestů a nepokojů v různých částech světa, které přes rozdílné cíle a prostředky spojuje společný prvek – odhodlaní mladí lidé požadující  změnu zavedených pořádků.
Filmy z arabských zemí jsou pak jedinečnou příležitostí detailněji se seznámit s poměrně nedávnými událostmi zpracovanými prostřednictvím kvalitních dokumentárních filmů, nikoliv jen ve formě kusých televizních zpravodajských vstupů.

„Doposud nebylo běžné, že by festivaly promítaly filmy o tak aktuálních událostech, které v podstatě ještě probíhají v ulicích. Ve filmech nejvíce oceňuji odvahu lidí jít do ulic a riskovat v boji za demokracii svůj život. Pro nás Čechy, kteří máme zkušenost s mírumilovnou sametovou revolucí, je takový postoj nepředstavitelný,“ pravila ředitelka festivalu Jeden svět Hana Kulhánková.

Pardubickou část festivalu zahájí právě filmy zabývajícími se nepokojnými událostmi tzv. Arabského jara. Úvodní snímek Bahrajnský výkřik do tmy (viz foto) pojednávající o potlačených protestech v Bahrajnu doprovodí tematická debata, na níž naváže podobně laděný film Nedáme se umlčet, který nabídne pohled na revoluce v dalších arabských zemích se zdůrazněním role nových médií.

Moderované debaty

Celkový odpolední a večerní program je složen z patnácti aktuálních dokumentárních snímků, součástí projekcí od 18 hodin bude každý festivalový den opět moderované debata s pozvanými hosty.

V pardubické premiéře také budou uvedeny dva výrazné nové české dokumenty – film Závod ke dnu režiséra Víta Janečka bude spojen s debatou, jíž se zúčastní i samotný režisér, a na festivalech ceněným snímkem Pod sluncem tma, který režíroval Martin Mareček, bude festival zakončen.

Přichystány jsou tradičně i dopolední festivalové projekce, které by mělo navštívit asi tisíc žáků pardubických základních a středních škol. Všechna tato promítání budou obohacena o následné debaty s hostujícími lektory.

(dub)