O víkendu se uskuteční prohlídky krytu civilní obrany v rondelu pardubického zámku, organizuje je Východočeské muzeum Pardubice. Sobotní prohlídka od 13 hodin je již obsazena, další návštěvníci mohou do prostoru vstoupit od 15 hodin, anebo pak v sobotu 8. 2. od 13 hodin. Vstup je třeba si dopředu rezervovat na telefonu 607 034 110 nebo e-mailu rezervace@vcm.cz. Maximální počet osob na prohlídku je 15.

Kryt civilní obrany se začal tajně stavět v severovýchodním rondelu zámeckých valů v roce 1953. K zajištění utajení byli dokonce vystěhováni obyvatelé budovy čp. 4 pardubického zámku (budova Labské brány).

Stavba neměla sloužit k ochraně řadového civilního obyvatelstva, ale byla vybudována jako velitelské stanoviště civilní obrany, tedy štáb, jenž měl řídit činnost ve městě ohroženém radioaktivním spadem po případném útoku. Kapacita krytu byla několik desítek lidí, filtroventilační zařízení bylo určeno v kritickém případě velmi krátkodobě pro asi 120 osob.

Filtry nebyly zařízeny k ochraně před chemickými zbraněmi, ale zařízení bylo schopno odfiltrovat radioaktivní prach. Mělo nejen elektrický, ale také ruční pohon. Kryt by nepochybně nedokázal odolat přímému zásahu těžkou leteckou pumou, ale s tím se zřejmě nepočítalo.

Telefon i dálnopis

Stavba byla vybavena telefonem a dálnopisem, tedy vrcholnými telekomunikačními prostředky své doby. Pro dočasné obyvatele kryt poskytoval strohá sociální zařízení, sprchy, vojenská lůžka. Voda se získávala z vlastní studny, objekt byl napojen na vnější zdroj elektřiny a má i svůj generátor. Vytápění zde, s výjimkou telefonní ústředny, nebylo. Teplota v krytu se v průběhu roku pohybuje mezi 10 a 15 stupni Celsia a je velmi stabilní.

Kryt byl včetně zabudovaných technologií průběžně udržován v provozuschopném stavu, zařízení, která dožila, byla v průběhu let nahrazována novými.

V 90. letech 20. století začalo část krytu, jenž byl tehdy v majetku okresního úřadu, užívat Východočeské muzeum, které kryt jako celek spravuje dodnes. Jsou zde především archeologické depozitáře vykopaného a často ještě konzervátory nezpracovaného archeologického materiálu.

Vstupenku na prohlídku je nutné s předstihem rezervovat. Plné vstupné činí 100 korun, snížené 50.

Východočeské muzeum dále nabízí prohlídky Od hradu k zámku: proměny pernštejnské rezidence, Po stopách Pernštejnů v Pardubicích, Moderní architektura v Pardubicích, Superhrdinové aneb Legendy a pověsti v Pardubicích.