Pardubické hudební jaro zakončí Komorní filharmonie Pardubice (KFP) zítra večer od 19.30 hodin velkým koncertem.
V programu zazní první řada Slovanských tanců Antonína Dvořáka a Varhanní symfonie č. 3 c moll Camilla Saint-Saënse.
Jako sólista se představí varhaník Aleš Bárta, Filharmonii Hradec Králové bude řídit bývalý dlouholetý šéfdirigent pořádající pardubické filharmonie Leoš Svárovský.

„Velký symfonický repertoár jistě letošní festival důstojně završí. V první polovině koncertu si připomeneme 170. výročí narození Antonína Dvořáka. Byly to právě Slovanské tance, které našeho skladatele proslavily ve světě. Je zajímavé, že byly původně určeny pro domácí muzicírování. Jejich nápaditost sklízela takové úspěchy, že se Dvořák rozhodl zinstrumentovat je pro velký symfonický orchestr. Ačkoliv jde o geniální stylizace, poznáváme v nich především českého mistra a celý cyklus je ve světě přijímán jako základní dílo české národní hudby,“ vysvětlil dramaturg KFP Bohuslav Vítek.

Na závěr letošního Pardubického hudebního jara zazní dílo, které je považováno za zcela mimořádné. Třetí symfonie zvaná Varhanní pozdního francouzského romantika Camilla Saint-Saënse je zajímavá nejen zvukově, ale i díky svěží melodické invenci a jiskřivé instrumentaci.

„Třetí symfonie působí jako hudební monolit a její vlastní hudební řeč nezapře francouzský naturel svého autora. Varhanního partu se ujme přední český umělec Aleš Bárta,“ podotkl Vítek.

Koncert diváci uslyší v podání Filharmonie Hradec Králové, kterou bude řídit Leoš Svárovský.
„Svárovský dlouhou řadu let stál v čele KFP a je jejím pravidelným hostem. Své renomé získal i dalšími šéfovskými posty - v Janáčkově filharmonii Ostrava, ve Státní filharmonii Brno, ve Slovenském komorním orchestru Žilina i na obou pražských scénách - v Národním divadle v Praze, kde byl hlavním dirigentem baletu, a ve Státní opeře Praha, kde byl uměleckým šéfem. Pravidelně spolupracuje také s řadou zahraničních těles. Jako dirigent hostoval v řadě zemí Evropy, v USA, Japonsku a Koreji,“ shrnul úspěchy známého dirigenta koncertní manažer KFP Tomáš Kráčmar.

(dub)