Helena Malehová byla manželkou Jana Hyhlíka, hostovala i na pardubických divadelních prknech, nedávno například v komedii Holky z kalendáře či drama Její pastorkyně. Herečka náhle zkolabovala při dětském představení svých žáků a už nenabyla vědomí.

Helena Malehová, rozená Šimková, se narodila 1. července 1943 ve Štěchovicích u Prahy. Absolvovala herectví na JAMU (1964) a po ročním angažmá v Horáckém divadle v Jihlavě natrvalo zakotvila v Městském divadle Kolín, kde setrvala až do jeho zániku v roce 1992. Poté se věnovala především pedagogické činnosti, vyučovala na uměleckých školách v Kolíně a Čáslavi, často zasedala v porotách amatérských divadelních soutěží."Stále usměvavá, velmi vstřícná a milá Helena Malehová nám bude chybět. Čest její památce!" vzkazuje za Východočeské divadlo Pardubice jeho mluvčí Radek Smetana.