Druhá premiéra 102. divadelní sezony Východočeského divadla nesoucí podtitul „Pardubice, co znamenají svět“ podpoří divadelní sbírku na schody ke zvonům ve zvonici vedle kostela svatého Bartoloměje.

„Před čtyřmi lety byly díky zdejší diecézi a biskupu Josefu Kajnekovi umístěny k původnímu zvonu ve zvonici svatého Bartoloměje dva zvony nové – Vilém z Pernštejna a Arnošt z Pardubic. Jejich slavnostního vysvěcení se tehdy zúčastnily stovky lidí, kteří měli jedinečnou možnost vidět je z bezprostřední blízkosti. Bohužel však poprvé a naposledy. Tehdy nás napadlo iniciovat sbírku na schody k těmto zvonům, které jsou živou připomínkou neviditelného a bohužel stále se vytrácejícího duchovního světa, schodiště následně ve svých dílnách vyrobit a nádherné prostory zvonice, které by mohly sloužit pro galerijní činnost či jiné kulturní účely, a samozřejmě i instalované zvony zpřístupnit veřejnosti k prohlídkám,“ informoval náš Deník ředitel Východočeského divadla Petr Dohnal.

V souvislosti s touto sbírkou a k její popularizaci vznikla i nová adaptace známého románu Victora Huga Chrám Matky Boží v Paříži, kterou bude pardubické divadlo uvádět pod titulem Zvoník Matky Boží. Velký romantický příběh o různých podobách lásky zhlédnou první diváci v sobotu 15. října v Městském divadle od 19 hodin.

V režii Petra Novotného, jenž předlohu pod pseudonymem Petr Abraham pro pardubické jeviště dramatizoval, se představí Martin Mejzlík, Petra Tenorová, Miloslav Tichý, Josef Vrána, Pavel Novotný, Josef Pejchal, Kristina Jelínková a mnoho dalších.

„Ve středu zájmu silného středověkého příběhu z konce 15. století stojí kněz Frollo, člověk, který směřuje k absolutnímu ideálu čistoty a pravdy, a proto se vší silou své osobnosti uzavírá před láskou k ženě. Ale láska ho stejně dostihne a rozmetá jeho duši na kusy. Frollo sloužil pravdě a Bohu, přesto se zamiluje do Esmeraldy, mladičké cikánské tanečnice. A zradí všechno, co mu bylo svaté. Esmeraldu však miluje také Quasimodo, znetvořený a hluchý zvoník, kterého okolí považuje za stvůru, obludu, démon,“ nastínila výchozí témata připravované inscenace dramaturgyně pardubického divadla Jana Uherová.

(rs, red)