„Předlohou snímku, který režíroval Jiří Sádek, byla balada Karla Jaromíra Erbena," sdělil jeden z provozovatelů kina Jan Motyčka.

Eliška s malou dcerkou Anetkou se po mnoha letech vrací do rodné vesnice svého muže, aby se zde pokusila o nový začátek. Kromě vlídného přijetí sousedů ji tu však čeká i setkání 
s místní podivínkou, ženou, která ve své pomatené mysli vleče tíhu vlastního dávného neštěstí. Kolem Elišky, vystavené traumatům z osamělosti a postupně vysilované boji s nekonečnými úředními stereotypy, se postupně začínají spřádat sítě prokletí. Podaří se Elišce zachránit sebe 
i dceru před mysteriózním zlem dřív, než ji zcela ovládne stín Polednice a nebo vlastní šílenství?

Hlavní role se ujala Anna Geislerová, známá například z dramat Želary nebo Občanský průkaz.