Je to přibližně dvacet let, co odborníci varovali, že ještě vlastně nedokončená křižovatka v Pardubicích u Parama brzy nebude kapacitně stačit. Je to asi deset let, kdy se problém začal organizačně, majetkově, finančně i projektově řešit. Je to asi pět let, kdy projekt byl konečně schválen a stavebním úřadem posvěcen.

Už tehdy se vědělo, že v omezeném prostoru to bude drahé, časově náročné a nejméně na jeden rok omezený provoz v těchto místech ještě více zkomplikuje dopravu, která bude muset být vedena převážně centrem krajského města třídou 17. listopadu a Jana Palacha.

Zda budce křižovatka u Parama přestavěna na dvojnásobnou kapacitu za pět let, deset let nebo dvacet let, ale ještě ani teď nikdo nedokáže říci.
Každý ministr dopravy v posledních třech letech (byli tři, teď nastoupil čtvrtý) nejprve pod tlakem politiků z Pardubického kraje uznal, že dopravní situace je tady kritická a musí se řešit neprodleně. Sotva se ale dostal do doslechu naléhavých hlasů, projekt křižovatka u Parama spěšně převázal mašlemi na tři uzly a strčil zbaběle do spodního šuplíku svého psacího stolu.

Nepíšu o tomto problému opakovaně proto, že v letní okurkové sezóně chybí jiná nová témata, ale protože je naléhavý. Ještě dnes je křižovatka děsem jen pro řidiče jedoucí z Hradce Králové na Chrudim. Postupně dokončování čtyřpruhu z Opatovic do Ohrazenic ale tento problém zvyšuje, dvojnásobná dopravní frekvence se k úzkému hrdlu u Parama stále více přibližuje. V horizontu pětiletky se však tato jedna nešťastná (mám nutkání tvrdit, že pitomá) křižovatka stane příčinou dopravních křečí v širokém okolí. Navíc dosluhuje nejen kapacitně, ale i svým technickým stavem. Může přijít den, kdy sem statik nepustí kamiony. Kudy pojedou? Přes Skřivánek nebo kolem Zelené brány přes sídliště Karla IV. a kolem hřbitova?

Katastrofický film?

Teď v létě televizní kanály nabízejí hodně katastrofických filmů. Další by se dal natočit v Pardubicích, pokud se křižovatka u Parama bude ještě odkládat.
Uznávám, že ve Státním fondu dopravní infrastruktury chybí desítky miliard korun, které tam však mohly být, kdyby se nepromyšleně neposlaly formou snížených daní do kapes těm nejbohatším

Miroslav Váňa, poslanec Parlamentu České republiky