Pardubice – Jako městského  zastupitele a člověka, který žije v Pardubicích téměř celý svůj život, mě nenechává klidným otázka obnovy Tyršových sadů. Mrzí mě, že ji některé skupiny obyvatel nepřijaly. Škoda, že se aktéři petic o obměnu parku podrobněji nezajímali již dříve. Měli  dost času se ptát na detaily.

Podruhé vítězem

Současný architektonický návrh vyhrál soutěž na obnovu parku od roku 2002 dokonce dvakrát. Rozhodování devíti odborníků (pardubických i mimopardubických architektů a projektantů) snad dostatečně dokazuje správnost koncepce. Přesto jsou nyní další práce na budování parku podle tohoto projektu a evropská dotace ve výši až 70 milionů korun ohroženy.

Zámecký park z roku 1931 dožívá. Svoji funkci přestává plnit z mnoha důvodů: chybí zde občanská vybavenost, osvětlení i mobiliář a jeho nedostatečné udržování způsobilo špatný stav provozních a technických prvků.

Město mělo a má k jeho revitalizaci zásadní důvody. Především vrátit parku jeho původní funkci a vytvořit pod pardubickým zámkem opět zajímavé místo pro širokou veřejnost.

Park pro všechny

Líbí se mi, že návrh počítá s tím, aby park sloužil všem generacím. Záměrem, který jsem také podpořil, je, aby byl bezbariérovým a bezpečným místem pro odpočinek.

Také diskutovaná obměna zeleně je především z aspektu bezpečnosti velmi důležitá, je však jen jednou částí rekonstrukcí. Patří k nim také odvodnění plochy parku, opravy nefunkčních drenáží, vybudování závlahového systému, oprava elektroinstalace a tak dále. Město opraví také vstupní části do sadů a vybaví park novým mobiliářem.

Připomeňme, že stav všech vzrostlých stromů a keřů v parku včetně celého projektu posoudili botanici, dendrologové a další odborníci.
Realizaci projektu kontrolovala i Česká inspekce životního prostředí.  Dožívající, nemocné a provozně nebezpečné stromy měly být na základě jejich posouzení vykáceny a po odvodnění parku a opravě drenáží nahrazeny novou výsadbou.

Vysadí nové stromy

V parku bylo před započetím prací přes 950 stromů, keřů a dalších dřevin. 400 jich je určených ke likvidaci, z toho je 211 vzrostlých stromů, na které bylo potřeba povolení ke kácení. Je třeba říci, že bude vysazeno 160 nových dlouhověkých stromů, které zajistí budoucí stabilitu parku.

Ve druhé polovině března bylo v Tyršových sadech pokáceno asi 197 kusů podlimitních dřevin. Zdůrazňuji podlimitních, přece bychom nedopustili pokácet strom, na který je třeba povolení správního orgánu.

Proti kácení se ozvali a znovu ozývají jeho odpůrci. A to přes všechna možná vysvětlení, která jim vedení města mohlo poskytnout a poskytlo.

Dotace v ohrožení

Náměstek pardubické primátorky František Brendl opakovaně s petičníky i odbornými komisemi prošel celý park. Na krátkou dobu nastal soulad.

Ovšem pak na základě petic dali jejich autoři podnět Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, aby přezkoumal soutěž na projektanta opravy parku.

Desítky milionů korun, které má město na obnovu parku dostat z fondů Evropské unie, je tedy vážně ohroženo, protože jsou tyto peníze přísně vázány na termín dokončení prací v roce 2013.

Příprava projektu stála již 7,5 milionů korun, financování je zajištěno a práce jsou připraveny k zahájení. Informace o záměru revitalizovat zámecký park jsou známé již několik let.

Do koše s miliony?

A tak se ptám: To skutečně máme práce zastavit, vynaložené miliony hodit do koše a Tyršovy sady jenom míjet, protože nám dnes nenabízejí ani obvyklý komfort parku, ani bezpečí? A nakolik jsou tyto protesty vedeny v zájmu většiny obyvatel města a nakolik jsou účelové pro zájmovou skupinu lidí?

Pokud opravdu Pardubice přijdou o sedmdesátimilionovou dotaci, kde pak dotyční petičníci takový objem peněz seženou?

Jiří Skalický, zastupitel města Pardubic za Sdružení pro Pardubice, poslanec za TOP 09