Vážený pane Tichý, vážený pane Taubere, vážená ČSSD,

na základě několika článků v novinách a zprávách v televizi a rozhlase se na Vás obracím formou otevřeného dopisu ve věci privatizace městských bytů a řešení bytové otázky vůbec. Je mi 34 let a s manželkou a dvěma dětmi žiji v bytě 3+1 na sídlišti v Pardubicích, kde platíme tržní nájemné.

Na výši nájemného si nestěžuji, majitel domu je realista, který nás „neždíme“ a naše vzájemná komunikace je korektní. Když ovšem nyní poslouchám nářky nájemníků z domů, které mají být privatizovány, že padesátiprocentní sleva z odhadní (tedy nižší než tržní) ceny kupovaných bytů se jim zdá vysoká, nabízím se vší vážností toto řešení.

Kdokoli z vás, nájemníci v privatizovaných městských bytech, kdo považuje padesátiprocentní slevu z odhadní ceny za nepřiměřeně vysokou, si může „svůj“ byt vyměnit za můj. V mém bytě, resp., v bytě majitele našeho domu, Vás nikdo nebude nutit do toho, abyste si byt kupovali.

A budete-li majiteli domu platit řádně jako já, určitě Vás nikam nevystěhuje, naopak si Vás bude vážit. Já na rozdíl od Vás s vděkem ocením, že si budu moci koupit byt s velkou slevou. Podle výše očekávaných částek za privatizované byty, které se objevily v novinách, dosáhnu na hypotéku.

A pokud bychom přece jenom měli s poskytnutím hypotéky potíže, moji rodiče i rodiče mé manželky jsou ochotni nám do začátku finančně pomoci.

Vážení sociální demokraté, zejména Vy, pánové Tichý a Taubere, zasaďte se politicky o to, aby i ostatním obyvatelům města byla poskytnuta přímá finanční podpora na bydlení z rozpočtu města v řádu statisíců korun. Vždyť přece solidarita je jedním z hlavních pilířů, na nichž je filozofie sociální demokracie postavena.

Buďte tedy solidární i s ostatními, nejen s nájemníky městských bytů. Jak pak k tomu přijdou lidé, jako jsme já nebo ti, kteří si musí kupovat byty za tržní ceny, neboť nemají to štěstí, že zrovna momentálně nebydlí v bytech městských.

Obávám se, vážení sociální demokraté, že se svými návrhy a jednáním zasazuje o nerovnost v příležitostech a nebojím se říci, že Vaše vystupování naplňuje jasné znaky diskriminace jedné (větší) skupiny obyvatel před skupinou jinou (menší). Co na to říká Vaše svědomí, pane Tichý a pane Taubere?

Forma tohoto dopisu je veřejná, otevřená, předpokládám, že mi také veřejně odpovíte. Navíc pana Tichého vyzývám, aby sdělil, jakou slevu poskytuje jeho firma, když prodává byty „běžným“ občanům - například v domech v Trnové. Děkuji Vám předem za odpověď.

⋌ Luděk Horák