Výsledkem první etapy, která bude stát 350 tisíc korun, bude schválení zadání ověřovací studie. Ve druhé etapě pak bude schválení ověřovací studie a zadání studie proveditelnosti, třetí etapa pak zahrnuje schválení studie proveditelnosti a vyhlášení soutěže na zpracování architektonické studie celkového řešení areálu. Ceny dalších etap nejsou zatím známy.

Co je na tom divného, že i sportovec jako já s tím nesouhlasím? Opět se bude dělat studie do šuplíku, jako tomu je třeba se studií na Letní stadion. V roce 2011 udělal Odbor hlavního architekta studii rozvoje celého sportovního areálu na Dukle.

Tak, a teď budeme dělat další studii toho samého za 350 tisíc korun jen v první etapě. A navíc na celý rozvoj tohoto areálu nebudou v městském rozpočtu v dohledné době peníze, snad pouze na novou halu u tribuny a na zlepšení podmínek v šatnách.
Takže zbytečně vyhozené peníze na studii…

Peníze, které by se daly lépe využít na jiné potřebné věci ve městě nebo na podporu sportování dětí a mládeže…

Petr Klimpl, zastupitel města Pardubic, ODS