Zdá se, že lidé z Pardubicka nemají jinou možnost, než svůj nesouhlas se záměrem vybudování spalovny nebezpečných odpadů na svém území, vyjádřit pouze svým podpisem.

Zástupci spalovny se s veřejností nebaví, komunikaci s dotčenými obcemi také podcenily. Tam, kde svůj nesouhlas chtěli občané vyjádřit, tedy na online setkání, se na některé ani nedostalo. Ministerstvo životního prostředí jiné setkání neplánují. Co teď?

Po třinácti letech tak po Pardubicích koluje další petice proti chystané spalovně nebezpečných odpadů, kterou chce majitel postavit nedaleko obytné zástavby a navíc na návětrné straně města.

Obce s podporou města Pardubic tak zvolili znovu strategii petice, která při posledním tažení proti záměru spalovny měla úspěch. Před třinácti lety ji podepsalo téměř 50 tisíc lidí a nakonec se podařilo snahy majitelů objektu zmařit. Zabere to znovu? To prozatím nikdo neví. Iniciátoři, ale boj nevzdávají. Podle svých slov tímto způsobem otevřeli druhou frontu v boji proti obnovení provozu spalovny, která by ročně měla likvidovat až 20 tisíc tun nebezpečného odpadu z celé republiky.

Na jedné frontě tedy bojují samosprávné celky, město i spolky, které se účastní jednání s Ministerstvem životního prostředí a společností AVE CZ. Na druhé frontě zaveleli k boji samotní obyvatelé, kteří za žádnou cenu nechtějí být vyšachování z jednání o osudu spalovny, která leží na jejich území. Petičníci nyní vzhlížejí k cíli, který říká, že při splnění podmínky odevzdání 10 tisíc hlasů může petiční výbor Senátu ČR vyvolat veřejné slyšení k dané věci.

Město hlas lidu vyslyšelo a kritiky spalovny podporuje. Zda vyslyší hlas lidu i Ministerstvo životního prostředí, které o budoucnosti spalovny rozhoduje, se občané dozví v následujících měsících.