Pardubický deník (PD) se nezabýval podstatou problému, jen to okomentoval podle klasika a s ironií, jako že “nechci slevu zadarmo“. Je to trochu zjednodušené srovnání, ale možná, že se někomu líbí.

Dále jsem byl kritizován ze strany PD za to, že jsem chtěl do návrhu usnesení o terminálu regionální dopravy zařadit slovo „autobusové“. Redaktorka dospěla k závěru, že takové upřesnění znamená, že se nejedná o lodní, nebo leteckou dopravu a autorství tohoto odůvodnění se snaží přiřknout mně. Rád bych ji ubezpečil, že se uvnitř našeho kraje zatím nechystají regionální lodní a letecké linky. Navrhl jsem doplnění proto, aby bylo jasné, že nejde třeba o vlakovou dopravu. Spojení „regionální železniční doprava“ se totiž dnes dost často skloňuje a Pardubice jsou železniční uzel. Usnesení ze zastupitelstva by totiž měla být jednoznačná a srozumitelná i veřejnosti. Ta nemá možnost studovat stovky stran podkladů, které dostávají zastupitelé. Navíc připomínám, že v písemných materiálech pro zastupitele se na jiném místě nezkrácený název včetně slova „autobusová“ užívá. Redaktorka PD ale podle svých slov nemá o inteligenci lidí, kterým je určen plný název problematiky, valné mínění. Myslím si, že takový laciný humor, který někoho veřejně a bezdůvodně uráží, je už za přijatelnou hranou.

Nevím, zda se mně PD chystá vytýkat také to, že žádám, aby zkratky v usneseních zastupitelstva byly vysvětleny. Jak asi občané vnímají usnesení, kde jsou výrazy ORP, MFA, OP VVV, PN1, MAS atd.? Některé zkratky nejsou známé ani zastupitelům. Ti si před hlasováním mohou jejich význam nějak zjistit. Mně jde ale také o to, aby usnesením rozuměli i spoluobčané, které zastupujeme, vždyť rozhodujeme o financích, které pocházejí z jejich kapes. Navíc vysvětlení neobvyklých zkratek požaduje i jednací řád zastupitelstva.

Chápu, že tým převážně mladých redaktorů PD má radikálnější názory, ale myslím si, že použití silných slov je třeba předem dobře zvážit. Podle mých zkušeností je běžné, že se jiné podobné sdělovací prostředky snaží být vůči veřejnosti vstřícné a pomáhají řešit podstatu problémů. Občané by jistě uvítali, kdyby tomu tak bylo i ze strany PD. Do nedávna jsem s ním měl velmi dobré zkušenosti. Miroslav Rubeš, zastupitel města Pardubic