Miroslav Řepa, architekt
Jsem rád, že by se na náměstí Republiky měl vrátit mobiliář, jenž je bližší tomu původnímu a ne tomu, jaký je k vidění dnes na třídě Míru. Je třeba z tohoto prostoru odstranit prvky, které ho hyzdí, tedy podchod a restauraci Kra Kra. Mělo by dojít alespoň
k rozšíření pěšího přechodu 
z třídy Míru směrem k Zelené bráně. Stále jsem však přesvědčen o tom, že by náměstí Republiky mělo být zcela bez dopravy. Je škoda, že se městu nepodařilo najít cestu, aby mezi bývalou reálkou a kostelem svatého Bartoloměje vznikl tunel, kudy by se doprava vedla. Tento návrh už však byl s největší pravděpodobností smeten ze stolu.

Aleš Klose, architekt
Nejideálnějším řešením by bylo zahloubení dopravy ve dvou pruzích, aby byl zklidněn povrch náměstí. Nemyslím si, že by se odtud měla vytěsnit veškerá doprava. Městská hromadná doprava a vozy integrovaného záchranného systému by zde měly mít možnost jezdit. Náměstí Republiky je však natolik unikátní, že by se tu doprava omezit měla. Vždyť dělí historické centrum od toho moderního, navíc je obklopeno i divadlem a parkem. Za stávající situace, kdy Pardubice nemají fungující obchvaty, si však nedovedu představit, že by tu nejezdila žádná doprava. Jsem pro její zklidnění. Na tento projekt by se peníze daly určitě sehnat.

Miroslav Petráň, architekt

Přál bych si, aby doprava na náměstí Republiky nebyla vůbec, ale stejně tu v tuto chvíli zůstane minimálně městská hromadná doprava. Vymístit dopravu úplně je teď nereálné a byl by to naprostý nesmysl. Šlo by to snad až ve chvíli, kdy budou mít Pardubice hotové funkční obchvaty. Určitě by se ale dala doprava na náměstí Republiky hodně zklidnit do dvou jízdních pruhů. Podobné řešení jsem viděl v dánském městě Odense. Tato problematika se ale stejně bude muset v brzké době řešit i v souvislosti s omezením zásobování na přilehlé třídě Míru. Věřím, že zvítězí selský rozum a že zodpovědní lidé budou přemýšlet.

Petr Dohnal, ředitel divadla
Líbilo by se mi řešení, které známe z historických fotografií, kdy jde o skutečné náměstí se středobodem v podobě Východočeského divadla. Myslím, že by zklidnění dopravy 
v tomto místě mělo svůj význam. Podobně jako u třídy Míru, kdy se ukázalo, že je přirozeným centrem, kam lidé chodí i ve chvíli, kdy se třeba při rekonstrukci museli brodit bahnem. Jakékoliv zklidnění dopravy může do budoucna náměstí Republiky prospět. Ale reálně může přijít až v momentě, kdy budou mít Pardubice hotové obchvaty. Do té doby by nastal dopravní kolaps. Přiznám se, že řešení výstavby tunelu mi přišlo až příliš fantaskní.

Jaroslav Menšík, starosta prvního obvodu města, architekt
V současné situaci, kdy Pardubice nemají obchvaty, zde stejně bude muset doprava 
v nějaké podobě zůstat. Otázkou je, v jaké intenzitě. Vzhledem k ekonomickým možnostem by šlo prodloužit třídu Míru až k Zelené bráně, vytvořit zde přednost pro chodce, aby auta musela zpomalit, což by je nutilo, aby nejezdila centrem. Jde o to zvýraznit objekty, které na náměstí Republiky už existují, a nestavět další, jako jsou nástupní domečky u podchodu. Ideální by bylo, kdyby šla doprava zapustit do země, ale to je v tuto chvíli zřejmě nereálné. Taková investice by si vyžádala něco přes miliardu korun.

Milan Košař, architekt
Takové zásadní rozhodnutí, jako je úplné vymístění dopravy z pardubického náměstí Republiky, není v tuto chvíli reálné, když město nemá obchvaty. Pokud by byly hotové, určitě by se dalo pracovat s myšlenkou poslat buď auta nebo chodce pod zem. I proto bych třeba podchod nezasypával, jen bych mu našel jiné využití, například veřejné toalety. Jestliže chci z náměstí Republiky zcela vyloučit dopravu, musím nejprve vědět kam. Asi těžko lze očekávat, že budou lidé najednou chodit pěšky a nechají auta a kola doma. Tento přístup je bohužel teď v Pardubicích upřednostňován a myslím, že je to chyba.