Minulý týden bylo na jednání Zastupitelstva Pardubického kraje schváleno sloučení Střední odborné školy (SOŠ) a Středního odborného učiliště (SOU) Poděbradská se Střední potravinářskou školou Pardubice.

Sloučení bylo odsouhlaseno těsnou většinou zastupitelů. Jedním z důvodů byl fakt, že radní Pardubického kraje Jana Pernicová lhala. Zastupitelům řekla, že Střední průmyslová škola chemická má dva nové schválené obory, o které bude ze strany žáků velký zájem, a proto je bude nutné z kapacitních důvodů vyučovat v prostorách SOŠ a SOU Poděbradská, kam se později celá Střední průmyslová škola chemická přesune.

Na první pohled to sice může vypadat jako koncepční řešení, až na jeden malý detail.
Do dnešního dne totiž Střední průmyslová škola chemická žádné nové obory schváleny nemá a celé vedení odboru školství to ví.
Před celým zastupitelstvem radní Pardubického kraje Jana Pernicová účelově lhala a všechny zastupitele tím úmyslně mystifikovala.
Naprosto skandální je však i jiná skutečnost. Dle školského zákona musí ředitel střední školy do konce ledna zveřejnit jednotlivé obory vzdělání a předpokládané počty přijímaných uchazečů.

Jak je vůbec možné, že odbor školství toleruje porušování právních předpisů, když ví, že dané obory nejsou schváleny, a přesto jsou do nich přijímáni žáci?
Zdá se, že celá takzvaná optimalizace měla od samého začátku sloužit jedinému cíli, a to zvýhodnit Střední průmyslovou školu chemickou nad ostatní školy.

Není také bez zajímavosti, že je to právě tato škola, která jako jediná v kraji nedělá přijímací zkoušky do stávajících maturitních oborů vzdělání.
Nelze se ale ničemu divit, když víme, že jeden z tvůrců optimalizace a úředník odboru školství Krajského úřadu Pardubického kraje na této škole současně vyučuje. O tom, že se tak děje v pracovní době, kdy by měl být na úřadě, ani nemá smysl hovořit.

Co říci závěrem, díky naprosto nekorektnímu jednání krajské radní Pernicové se na zastupitelstvu odstartoval zcela nevratný krok, který v zájmu jednotlivců zruší největší střední školu v kraji, která nemá finanční potíže a ovlivní životy stovkám lidí.

Simeon Karamazov (ODS), zastupitel kraje i města Pardubic